Müügitingimused

star

OSAÜHING REEDA KARDINAD & DISAIN
OSTUKESKKONNA MÜÜGITINGIMUSED

 1. ÜLDTINGIMUSED

  1. Müügitingimused kehtivad teenuse osutaja ostukeskkonnas kaupade ja teenuste (edaspidi koos nimetatud teenused) tellimisel. Teave müüdavate teenuste ning juhised nende tellimise üksikasjade kohta on esitatud ostukeskkonnas www.kardinad.ee. Teenuse osutaja rõhutab, et ostukeskkonna piltidel olevate kangaste ja toodete värvitoonid võivad erineda nende tegelikest värvitoonidest ning enne tellimuse esitamist on kliendil rangelt soovitatav tutvuda nendega isiklikult ja vahetult teenuse osutaja salongis, et veenduda värvitoonide sobivuses kliendile. Tellimuse esitamisel ostukeskkonna kaudu nõustub klient sellega, et teenuse osutaja ei vastuta kliendi ees tellitud kangaste (sh nendest kangastest valmistatud kardinate jms kaupade) ja toodete värvitoonide mistahes erinevuste eest tegelikkuses olevate värvitoonidega võrreldes ning need ei ole teenuse puuduseks ega lepingule mittevastavuseks, millele saaks klient tugineda.

  2. Ostukeskkonnas müüdavate teenuste hinnad on märgitud müüdavate teenuste juures.

  3. Juhul, kui klient soovib teenuse kättetoimetamist, siis teenuse hinnale lisandub tasu teenuse kättetoimetamise eest ning tasu suurus sõltub kliendi asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse kliendile tellimuse vormistamisel ostukeskkonnas.

  4. Teenuse osutajal on õigus ostukeskkonnas müügitingimusi ja hinnakirju ühepoolselt muuta ning täiendada ilma kliendi nõusolekuta. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatustest või täiendustest teavitatakse klienti ostukeskkonna kaudu ja need jõustuvad nende avaldamise hetkest. Kui klient edastas oma tellimuse enne müügitingimuste ja hinnakirja muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja teenuse osutaja vahel tekkinud õigussuhtele kliendi poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud müügitingimusi ja hinnakirja.

  5. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad ostukeskkonna kaudu tellitavate teenuste osutamisel ning kliendi ja teenuse osutaja vahel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis.

 1. TELLIMUSTE VORMISTAMINE

  1. Teenuse tellimiseks tuleb kliendil ostukeskkonnas lisada soovitud teenused ostukorvi vastavalt ostukeskkonnas olevatele juhistele. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita ostukeskkonnas nõutud andmeväljad, sh tellitav teenus ja teenuse osutamiseks vajalikud õiged mõõdud, ning valida sobiv teenuse kohaletoimetamise viis. Klient vastutab ostukeskkonnas teenuse tellimuse esitamisel sisestavate kardina või mistahes muude mõõtude vastavuse eest faktilistele asjaoludele ja kliendi vajadustele ning kliendi tingimustele täies ulatuses. Teenuse osutaja ei ole kohustatud kliendile hüvitama kliendi poolt ostukeskkonnas tellimuse esitamisel sisestatud ebaõigete mõõtude alusel osutatud teenusega seotud mistahes kahju, seal hulgas ei ole teenuse osutaja kohustatud osutatud teenust (nt kardinaid vms kaupu) ümber tegema. Pärast tellimuse sisestamist kuvatakse ekraanile kogu esitatud tellimuse sisu üksikasjad ja selle tellimuse tasu suurus, mille aktsepteerimisel kliendi poolt, väljastatakse kliendile tellimuse kohta arve.

  2. Klient kohustub arve teenuse osutajale tasuma 14 päeva jooksul arve väljastamisest arvates. Leping jõustub alates kliendi poolt tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumisest teenuse osutaja arvelduskontole. Teenuse osutaja alustab kliendile teenuse osutamist pärast arve täies ulatuses tasumist ning osutab teenuse hiljemalt 6 nädala jooksul makse laekumisest, kui kokku ei lepita teisiti. Teenuse osutamise ajale lisandub kliendile saadetise edastamise aeg. Erandlikel juhtumitel on õigus teenus kohale toimetamise aega edasi lükata, kui teenuse osutaja on ostukeskkonnas, tellimuse kinnituses või eraldi e-kirjaga teavitanud klienti teenuse osutamise takistusest. Juhul, kui klient ei ole arvet tasunud 30 päeva jooksul arve väljastamisest, siis loetakse kliendi esitatud tellimus automaatselt tühistatuks.

  3. Kui tellitud teenust ei ole võimalik osutada mistahes põhjusel, teavitatakse sellest klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) üldjuhul 2-3 tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine aega võtta kuni 7 tööpäeva.

  4. Teenuse osutaja ei vastuta teenuse kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud mistahes arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

  5. Saadetise saabumisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS sõnumiga tellimuses märgitud kontakttelefonile. Kulleriga paki edastamisel võetakse kliendiga eelnevalt SMS-i või telefoni teel ühendust ja teavitatakse/täpsustatakse saadetise üleandmise aeg. Saadetis antakse kulleri poolt kliendile üle koos saatedokumendiga. Enne saadetise vastuvõtmist on klient kohustatud veenduma saadetise väliste vigastuste puudumises ja nende olemasolu korral tegema kullerile vastava märkuse ja teavitama koheselt ka  teenuse osutajat vigastatud pakendiga saadetisest e-posti aadressile: info@kardinad.ee või kontakttelefonile: 555 604 12

 1. TAGANEMISÕIGUS

  1. Pärast tellimuse kättesaamist on kliendil õigus ostukeskkonnas sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kliendil ei ole lepingust taganemise õigust, kui teenuse osutamise käigus valmistatakse ja antakse kliendile üle asi, mis on valmistatud arvestades kliendi isiklikke vajadusi ja/või tema esitatud tingimustele (sh mõõtudele) vastavalt (VÕS § 53 lg 4 p 2 ja p 3). Taganemisõigus ei kohaldu, kui tellijaks on juriidiline isik. Teenust, millele kohaldub taganemisõigus, ei tohi 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks kasutada muul viisil, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks salongis. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on teenuse osutajal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

  2. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: www.kardinad.ee ning saata see teenuse osutaja e-posti aadressile info@kardinad.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Teenuse tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui taganemise põhjus tuleneb teenuse osutajast, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt puudusega kaup).

  3. Klient peab lepingust taganemisel teenuse tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. Teenuse osutaja tagastab kliendile kõik kliendi poolt teenuse osutajale makstud tasud tagastatava kauba kättesaamisest 14 päeva jooksul.

  4. Kui klient on valinud ostukeskkonnas pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, siis teenuse osutaja ei pea tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

  5. Teenuse osutajal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda kliendilt teenust tagasi selle hind on ostukeskkonnas eksituse tõttu märgitud oluliselt alla selle turuhinna.

 1. PRETENSIOONIDE ESITAMISE ÕIGUS

  1. Teenuse osutaja vastutab füüsilisest isikust kliendile osutatud teenuse lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest kliendile. Sellest esimese aasta jooksul teenuse üleandmisest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba selle üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on teenuse osutaja kohustus.

  2. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul teenuse osutaja poole, saates e-kirja aadressile info@kardinad.ee või helistada telefonil: 555 604 12

  3. Teenuse osutaja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast teenuse üleandmist kliendi tegevuse või tegevusetuse tõttu (vale kasutusviis, õnnetusjuhtum vms) või kui tegemist on asja tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega. Kui esinevad puudused, mille eest teenuse osutaja vastutab, parandab või asendab teenuse osutaja puudusega kauba. Kui seda ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab teenuse osutaja kliendile kõik lepinguga kaasnenud tasud.

  4. Teenuse osutaja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul kaebuse saamisest arvates.

 1. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  1. Vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Tarbijavaidluste komisjonis või kohtus. Tarbijavaidluste komisjoni menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon.

  2. Rahvusvaheliste tarbijakaitsevaidluste lahendamiseks on loodud Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ehk ODR-platvorm (Online Dispute Resolution), mis asub aadressil http://ec.europa.eu/odr, mille kaudu saab esitada kaebusi.